info goFORM

..jeg ønsker å holde meg til: røft, tøft og moderne!Jobber mye med grove leiretyper og naturfarger.. men leker ofte med kontraster; grove overflater/fine, matte flater /blanke, jordfarger /sterke klare farger… Og putter gjerne på litt humor… kanskje i form av en tekst eller en bevegelse/form på en gjenstand!

For meg er det viktig at jeg er i bevegelse uttrykksmessig, og at prosessene skjer naturlig ut i fra hvor på ”stien” jeg befinner meg. Det er viktig å være tro mot seg selv og det man står for. Først da har det man lager en mulighet til å bli 100%, tror jeg.

Det å kunne jobbe med både bruksgjenstander og mer skulpturelle ting gjør at hverdagen på verkstedet blir variert og spennende. Jeg har drevet med keramikk siden 1999, og startet mitt enkeltmanns foretak i 2004.

Det tar tid å bygge opp en virksomhet, men når man driver med det man virkelig brenner for, har man litt mer å gå på, tror jeg. Jeg leverer i dag varer til ca. 60 gallerier rundt omkring i hele landet. Reiser ut på to store markeder i året: Rennebumartnan på Berkåk og Dyrskun i Telemark. Det er to store messer hvor jeg treffer masse kunder og får sett direkte hvordan produktene mine blir mottatt. Dette er en veldig hyggelig og nyttig del av det å være keramikker. Det er så spennende for da ser man veldig tydelig hvilke produkter som appellerer.

Momenter jeg setter høyt i min produksjon er go FORM, kvalitet, særegenhet, trendy, tøft, ..og at bruksgjenstandene er menneskevennlig


Inspirasjon får jeg blant annet fra mennesker, natur, tekstiler, kunst, bøker og ord, hverdagsritualer og personlige behov i form av ting jeg selv har behov for.

Det jeg synes er så utrolig givende med keramikken, og for øvrig alt annet skapende, er at man står så fri – fri til å bruke øyeblikket. Det jeg produserer skal reflektere meg, på en måte...

Og så er det bare å håpe at det rører ved noe i andre…